• Konkurs Poezji Angielskiej

  Regulamin konkursu:

  I. Cele konkursu:
  1. Zainteresowanie literaturą angielską i anglojęzyczną młodzieży
  2. Upowszechnianie literatury anglojęzycznej zarówno klasycznej jak i współczesnej.
  3. Przypominanie doskonałych tłumaczeń z języka angielskiego.
  4. Podnoszenie kultury słowa młodzieży.
  5. Promocja i pomoc utalentowanej językowo i artystycznie młodzieży szkolnej.
  6. Stwarzanie warunków do poczucia bliskości z literaturą i kulturą angielską i anglojęzyczną

  II. Regulamin:

  1. CO NAJMNIEJ MIESIĄC PRZED TERMINEM KONKURSU UCZNIOWIE

  OTRZYMUJĄ OD NAUCZYCIELI WYBÓR WIERSZY.

  2. DO WYBORU JEST PIĘĆ WIERSZY, Z KTÓRYCH NALEŻY WYBRAĆ

  JEDEN I NAUCZYĆ SIĘ GO NA PAMIĘĆ.

  3. UCZESTNICY KONKURSU POJEDYŃCZO WCHODZĄ NA SALĘ I PRZED

  DWUOSOBOWĄ KOMISJĄ RECYTUJĄ WYBRANY PRZEZ SIEBIE UTWÓR.

  4. W TRAKCIE RECYTACJI NIE WOLNO PATRZEĆ W TEKST UTWORU

  5. PRZY OCENIE POD UWAGĘ BRANE SĄ NASTĘPUJĄCE ASPEKTY:

  · STOPIEŃ OPANOWANIA TEKSTU ( 0-5 PKT)

  · INTERPRETACJA (O-5 PKT)

  · WYMOWA (0-5 PKT)

  III. Nagrody:

  UCZNIOWIE ZA POSZCZEGÓLNE WYNIKI OTRZYMUJĄ NASTĘPUJĄCE

  OCENY:

  WYNIK                               OCENA

  15-13 PKT                        CELUJĄCY

  12,75-11 PKT                      BARDZO DOBRY

  10,75-9 PKT                     DOBRY

  PONIŻEJ 9 PUNKTÓW      PLUS ZA AKTYWNOŚĆ

  DODATKOWO, LAUREACI KONKURSU OTRZYMAJA DYPLOMY.

  WYNIKI KONKURSU BĘDĄ WYWIESZANE W PRZECIĄGU TYGODNIA NA

  TABLICY OGŁOSZEŃ.

  W PRZYPADKU BARDZO WYRÓWNANEGO POZIOMU MOŻLIWA JEST

  DOGRYWKA, A JEJ ZASADY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE Z

  UCZESTNIKAMI.

  UDZIAŁ W KONKURSIE TRAKTOWANY JEST JAKO PRACA DODATKOWA

  NA OCENĘ CELUJĄCĄ NA KONIEC DANEGO SEMESTRU.

  Opracowały: Joanna Naparty i Wanda Kurkus

  Wiersze do wyboru w roku szkolnym 2013/14

  Sick by Shel Silverstein

  „I cannot go to school today,”
  Said little Peggy Ann McKay,
  „I have the measles and the mumps,
  A gash, a rash, and purple bumps.
  My mouth is wet, my throat is dry,
  I’m going blind in my right eye.
  My tonsils are as big as rocks,
  I’ve counted sixteen chicken pox
  And there’s one more–that’s seventeen,
  And don’t you think my face looks green?
  My leg is cut, my eyes are blue–
  It might be instamatic flu.
  I cough and sneeze and gasp and choke,
  I’m sure that my left leg is broke–
  My hip hurts when I move my chin,
  My belly button’s caving in,
  My back is wrenched, my ankle’s sprained,
  My ‘pendix pains each time it rains.
  My brain is shrunk, I cannot hear,
  There is a hole inside my ear.
  I have a hangnail, and my heart is–what?
  What’s that? What’s that you say?
  You say today is—Saturday?
  G’bye, I’m going out to play!”

  Be Glad Your Nose is on Your Face
  by Jack Prelutsky
  Be glad your nose is on your face,
  not pasted on some other place,
  for if it were where it is not,
  you might dislike your nose a lot.
  Imagine if your precious nose
  were sandwiched in between your toes,
  that clearly would not be a treat,
  for you’d be forced to smell your feet.
  Your nose would be a source of dread
  were it attached atop your head,
  it soon would drive you to despair,
  forever tickled by your hair.
  Within your ear, your nose would be
  an absolute catastrophe,
  for when you were obliged to sneeze,
  your brain would rattle from the breeze.
  Your nose, instead, through thick and thin,
  remains between your eyes and chin,
  not pasted on some other place–
  be glad your nose is on your face!

   

  Funeral Blues by W.H. Auden

   

  Stop all the clocks, cut off the telephone,
  Prevent the dog from barking with a juicy bone,
  Silence the pianos and with muffled drum
  Bring out the coffin, let the mourners come.
  Let aeroplanes circle moaning overhead
  Scribbling on the sky the message “He is Dead”.
  Put crepe bows round the white necks of the public doves,
  Let the traffic policemen wear black cotton gloves.
  He was my North, my South, my East and West,
  My working week and my Sunday rest,
  My noon, my midnight, my talk, my song;
  I thought that love would last forever: I was wrong.
  The stars are not wanted now; put out every one,
  Pack up the moon and dismantle the sun,
  Pour away the ocean and sweep up the wood;
  For nothing now can ever come to any good.

  Messy Room by Shel Silverstein

  Whosever room this is should be ashamed!
  His underwear is hanging on the lamp.
  His raincoat is there in the overstuffed chair,
  And the chair is becoming quite mucky and damp.
  His workbook is wedged in the window,
  His sweater’s been thrown on the floor.
  His scarf and one ski are beneath the TV,
  And his pants have been carelessly hung on the door.
  His books are all jammed in the closet,
  His vest has been left in the hall.
  A lizard named Ed is asleep in his bed,
  And his smelly old sock has been stuck to the wall.
  Whosever room this is should be ashamed!
  Donald or Robert or Willie or–
  Huh? You say it’s mine? Oh, dear,
  I knew it looked familiar

  Wyniki konkursu 19.12.2013:

  imię i nazwisko

  klasa

  utwór

  liczba punktów

  ocena

  Ada Wójcik

  2a

  Be Glad

  14

  6

  Lena First

  3d

  Funeral Blues

  13,125

  6

  Krzysztof Fryc

  2c

  Messy Room

  13

  6

  Karina Tomborek

  3a

  Funeral Blues

  11,75

  5

  Zuzanna Wantusiak

  2d

  Be Glad

  12

  5

  Marta Wiszowaty

  3g

  Funeral Blues

  14,125

  6

  Marta Kurkus

  2d

  Funeral Blues

  13,625

  6

  Mariola Piasecka

  2d

  Be Glad

  14

  6

  Aleksandra Majewska

  3g

  Messy Room

  13,875

  6

  Katarzyna Jaśkiewicz

  2f

  Funeral Blues

  14

  6

  Zwycięzcy:

  1. Marta Wiszowaty
  2. Ada Wójcik, Katarzyna Jaśkiewicz, Mariola Piasecka
  3. Aleksandra Majewska