Konkurs TUWIMIADA 2013

ROK JULIANA TUWIMA, czyli TUWIMIADA 2013 W G 119

?W mojej pięknej ojczyźnie ?polszczyźnie?

czyli ? w świecie wierszy Juliana Tuwima.

 

Pod takim hasłem w jubileuszowym roku Juliana Tuwima realizowany był projekt szkolny w Gimnazjum nr 119 związany z 60 rocznicą śmierci wielkiego poety i 100 rocznicą jego debiutu poetyckiego. Obchody rozpoczęły się w lutym 2013 roku zmaganiami artystycznymi, kiedyogłoszone zostały konkursy szkolne:

 

?W mojej pięknej ojczyźnie ?polszczyźnie?

czyli ? plastycy w świecie wierszy Juliana Tuwima.

 

Przebiegały one w 3 kategoriach ? pierwsza polegała na wykonaniu komiksu do wybranego wiersza dla dzieci J. Tuwima; druga ? na stworzeniu komiksu do wybranego liryku; trzecia - na wykonaniu dowolną techniką plakatu, ilustrującego samodzielnie wybrany wiersz J. Tuwima. Prace uczniów oceniane były przez komisję zarówno pod kątem staranności wykonania, adekwatności do treści utworu , jak i pomysłowości formy plastycznej. Wpłynęło ponad 200 prac plastycznych odznaczających się bardzo wysokim poziomem artystycznym. W kategorii ilustracja zwyciężyła praca Natalii Oleszczuk ucz. klasy 3E , drugie miejsce przypadło Oldze Lazurek ucz. klasy 3D, a trzecie Magdzie Boruckiej, ucz. klasy 2E, Wszystkie nagrodzone prace nawiązywały do wiersza J. Tuwima Ptasie radio.

 

Kolejnym etapem projektu był konkurs wiedzy o poecie pt.:

 

?W mojej pięknej ojczyźnie ?polszczyźnie?

czyli ? biografowie w świecie wierszy Juliana Tuwima.

 

Konkurs odbył się w dwu kategoriach - pierwszej, która miała być demonstracją samodzielnie wykonanej prezentacji komputerowej dotyczącej życia i twórczości Juliana Tuwima i drugiej - pisemnym teście wiedzy w tym samym zakresie.

W teście zorganizowanym przez bibliotekę gimnazjum wzięło udział .... gimnazjalistów. Wszyscy wykazali się szczegółową wiedzą biograficzną, a laureatami konkursu zostali:

1 miejsce : Marta Kurkus kl.1d ; 2 miejsce : Ada Wójcik kl.1a; 3 miejsce : Julita Tabor kl.1d i Małgorzata Cybulska kl.2d; Wyróżnienia : Tatiana Hołycz kl.1a i Adam Szyszko kl.1d

Podsumowaniem dotychczasowych etapów projektu był happening zorganizowany w auli gimnazjum w czerwcu 2013r. Wstępem do programu była nagrodzona prezentacja multimedialna poświecona życiu i twórczości Tuwima, autorstwa Zosi Waszczykowskiej. Następnie odbył się spektakl pt.: ?Pod Picadorem?, przygotowany przez uczniów klasy 1D, przedstawiający poetę i jego środowisko artystyczne w scenerii ulubionej kawiarenki literackiej. Na zakończenie uczniowie klas drugich przedstawili w konkursowej inscenizacji sześć wierszy Juliana Tuwima: Lokomotywa, Bambo, Spóźniony słowik, Rzepka, Śpiewowice, Ptasie radio. Największy aplauz publiczności zdobyła inscenizacja wiersza Bambo w wykonaniu uczniów klasy 2G, a jury pedagogiczne najwyżej oceniło Rzepkę, przedstawioną przez uczniów klasy 1A. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła atmosfera dobrej zabawy i spontaniczności młodzieży z naszego gimnazjum.

 

Obchody Jubileuszowego Roku Juliana Tuwima zakończyliśmy w obecnym roku szkolnym konkursem recytatorskim. Kolejny raz słowa poety:

 

 ?W mojej pięknej ojczyźnie ?polszczyźnie?

 czyli ? recytatorzy w hołdzie twórcom literatury polskiej

 

były inspiracją dla uczniów, którzy zdecydowali się na przygotowanie utworów, będących hołdem dla wybitnych polskich poetów i pisarzy. Pierwsze miejsce w tym konkursie zdobyła uczennica klasy 2C Aleksandra Uma, deklamująca wiersz Władysława Broniewskiego Do przyjaciół poetów, drugie - Marta Wiszowaty, uczennica klasy 3G, a trzecie Janek Stanisławski z klasy 1G.

 

Projekt poświęcony obchodom Roku Tuwima stworzył szansę naszym uczniom na ujawnienie różnych uzdolnień i umiejętności, a jednocześnie na ujrzenie poety i jego twórczości w innym świetle, poznanie wielkiego poety, ale także zwykłego człowieka. Wszystkie dokonania i osiągnięcia gimnazjalistów zostały nagrodzone tomikami poezji w humorystycznym wydaniu, które z pewnością będą pamiątką jubileuszu.

 

Opr. Anna Grzymkowska, Katarzyna Tucholska