Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - IV edycja

PL ECSM-logoPaździernik 2015 r. - czwarta edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month ? ECSM). Są realizowane projekty oraz inicjatywy w krajach europejskich, związane zarówno z propagowaniem wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu jak i rozwojem nowoczesnych technologii.

QUIZ Bezpieczeństwo w Internecie

Uczniów, rodziców, nauczycieli zachęcamy do skorzystania z materiałów, dzięki którym możemy nauczyć się rozpoznawać potencjalne zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz świadomie i odpowiedzialnie korzystać z sieci:

  http://www.bezpiecznymiesiac.pl