Edukacja na rzecz cyfrowego bezpieczeństwa młodzieży

Prezentacje dla rodziców uczniów Gim 119 przygotowane przez specjalistę do spraw edukacji dla bezpieczeństwa i zdrowia, przedstawione na spotkaniu w dn.17 listopada 2015 r.

Część 1 ? Internet i zagrożenia

Prezentacja omawia typowe zagrożenia, jakie generują nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.

https://goo.gl/k1a12q

Część 2 ? Bezpieczeństwo komputera

Prezentacja omawia działania, jakie dorośli mogą podjąć, aby chronić zasoby komputera oraz wzmocnić bezpieczeństwo swoje i dzieci korzystających ze sprzętu, podłączonego do Internetu.

https://goo.gl/As4Ibb

Część 3 ? Bezpieczne adresy, loginy, hasła

Prezentacja porusza zagadnienia budowania świadomości zagrożeń u dzieci oraz kształtowania bezpiecznych zachowań.

https://goo.gl/aZgJGa

Część 4 ? Rola dorosłych w edukacji na rzecz bezpieczeństwa

Prezentacja ukazuje jak ważną rolę w edukacji na rzecz cyfrowego bezpieczeństwa odgrywają dorośli.

https://goo.gl/w3kp6m

Część 5 ? Dzieci i młodzież

Prezentacja stara się wyjaśnić, dlaczego nasi uczniowie niezależnie od tego, z jakich internetowych usług czy aplikacji korzystają ? zapominają o dbałości o swoje dane osobowe, nierozważnie i chętnie udostępniając swoje dane: imiona, nazwiska, adresy mailowe, wiek lub datę urodzenia, zachowania i zainteresowania, oraz swoje zdjęcia i filmy. W prezentacji zawarte są również przykłady materiałów omawiających bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży.

https://goo.gl/F9upDM