Egzamin gimnazjalny - informacje dla rodziców

Poniższe informacje, dokumenty, załączniki dotyczą

egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/17

 

 

Ogólne informacje o egzaminie gimnazjalnym

 

Informacja o organizacji i sposobie przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego

 

Harmonogram egzaminow 2017 r.

 

Egzamin gimnazjalny - ważne daty i terminy

 

Załączniki:

Załączniki: 2-3

Załącznik: 12-16

 

Wniosek - udogodnienia egzaminacyjne

 

Komunikat o olimpiadach

 

Komunikat o przyborach