Nauczyciele

Nauczyciele - rok szkolny 2016/17 - cd.

Zespół nauczycieli humanistów
przewodniczący

- mgr Hanna Grodzka-Figzał

Zespół nauczycieli przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych
przewodniczący - mgr Iwona Wrzosek

nauczyciele języka polskiego

mgr Hanna Grodzka - Figzał
mgr Małgorzata Staryńszczak
mgr Ewa Jędrzejowska- Marmaj
mgr Edyta Maruszak
mgr Izabela Nowacka
mgr Anna Rutkowska-Krysztofik

nauczyciele matematyki

mgr Ewa Tucholska

mgr Marta Kwiatkowska

mgr Iwona Kerschke

mgr Barbara Nowak

mgr Iwona Wrzosek

mgr Dorota Ziółkowska

Maciej Woronecki

Justyna Kołsut

nauczyciele historii i wos-u

mgr Anna Matusiak-Malinowska
mgr Mirosława Wiesiołek

mgr Jacek Drejerski

nauczyciele biologii

mgr Piotr Banaszek

mgr Anna Malenda

mgr Dorota Strzyżewska

nauczyciele muzyki

mgr Małgorzata Sobieszek

nauczyciele geografii

mgr Małgorzata Maciążek

nauczyciele plastyki

mgr Marzena Rybnikow

 

nauczyciele zajęć artystycznych

mgr Marzena Rybnikow

mgr Elżbieta Ślesicka

mgr Małgorzata Sobieszek

mgr Edyta Maruszak

mgr Małgorzata Staryńszczak

mgr Anna Rutkowska-Krysztofik

 

nauczyciele fizyki

mgr Urszula Rodziewicz

mgr Barbara Nowak

nauczyciele religii

mgr Elżbieta Ślesicka

mgr Barbara Kłopotowska

nauczyciele chemii

mgr Barbara Krajewska

mgr Ewa Grochowska

nauczyciele etyki

mgr Jacek Drejerski

nauczyciele informatyki

mgr Małgorzata Szyszko

nauczyciele zajęć technicznych

mgr Wioletta Kurowska

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa 

mgr Gerard Snopek

Zespół nauczycieli bibliotekarzy

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

mgr Anna Grzymkowska

mgr Katarzyna Tucholska

mgr Iwona Lipska - pedagog
mgr Katarzyna Wiercioch - psycholog