Historia

Rok szkolny 1999/2000

Fakty i wydarzenia w roku szkolnym 1999/2000

  • Zgodnie z duchem reformy w systemie edukacji i w naszym mieście powstały gimnazja, nasze to Gimnazjum nr 3
  • Utworzenie 3 klas pierwszych : matematycznej, humanistycznej i ekologicznej
  • Na razie korzystamy z gościny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Górników Polskich
  • Wmurowanie kamienia węgielnego i poświęcenie murów nowego budynku gimnazjum
  • II miejsce w mistrzostwach piłki nożnej w Wesołej ? Gimnazjada 1999/2000