Biblioteka

Biblioteka szkolna

Biblioteka Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

stanowi integralną część szkoły. Do najważniejszych jej zadań należy:

 

  • gromadzenie, opracowanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych - książek, podręczników oraz innych dokumentów
  • udostępnianie ww dokumentów uczniom oraz nauczycielom, a dokumentów audiowizualnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
  • wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
  • promocję czytelnictwa
  • rozbudzanie i rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień uczniów
  • przygotowanie uczniów do samokształcenia
  • prowadzenie działalności informacyjnej

Biblioteka stanowi miejsce gdzie w ciszy uczniowie mogą poczytać, przygotować się do lekcji, znaleźć ważne informacje.

 

Godziny pracy biblioteki:

poniedziełek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00, czwartek: 8.00 - 14.00

 

Koło biblioteczne

Członkowie koła bibliotecznego to uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem oraz działalnością biblioteki. Pomagają w utrzymaniu porządku w bibliotece i są wspaniałymi pomocnikami. Segregują i układają książki oraz czasopisma. Angażują się w różnego rodzaju prace i przedsięwzięcia biblioteczne. Uczestnictwo nie jest obowiązkowe, uczniowie przychodzą wtedy, gdy mają czas i ochotę. Każdy może robić to, w czym czuje się najlepiej.

 

Więcej można poczytać w prezentacji oraz na stronie:
 

 prezentacja o bibliotece     >>>>>>>>>>>


            www.gimnazjum119.waw.pl/biblio