Wielka Szkolna Debata

23 marca 2016 r. w hali sportowej gimnazjum odbyła się Wielka Szkolna Debata na temat:

?Moja cyfrowa tożsamość?. Debata została zaplanowana jako główna inicjatywa w programie

?Twoje dane ? twoja sprawa?, związana z Dniem Ochrony Danych Osobowych.

Inspiracją do realizacji właśnie takiej inicjatywy były, między innymi, słowa zawarte w wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka (przemówienie związane z ogłoszeniem Dnia Praw dziecka w Polsce): ?Chcielibyśmy, żeby ktoś nas posłuchał. Chcielibyśmy móc powiedzieć, to, co czujemy. Ja apeluję do nas wszystkich. Słuchajmy dzieci, naprawdę warto?. Przemówienie to było przytaczane w prezentacji, którą przygotowaliśmy dla naszych uczniów na Dzień Praw Człowieka. Bardzo dobrze się złożyło, że Pan Marek Michalak był wcześniej gościem w naszej szkole. Spotkanie zostało zorganizowane na początku marca z inicjatywy Rady Rodziców.

 

Zostały sformułowane następujące ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI:

 1. Dlaczego tożsamość dla mnie jest taka ważna? - moja tożsamość rzeczywista, moja tożsamość cyfrowa (on-line).
 2. Jak kształtujemy naszą cyfrową tożsamość? Czy inni wpływają na nasz  wizerunek w sieci i w jaki sposób?
 3. Z jakich informacji składa się Twój wizerunek w cyfrowej przestrzeni? Czy znane są Wam pojęcia: cyfrowe ślady, cyfrowe okruszki, cyfrowe  tatuaże, co one oznaczają?
 4. Jakie są zalety i wady korzystania z Internetu, a w szczególności z serwisów społecznościowych?

Zagadnienia oraz informacje dotyczące spraw organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem debaty zostały przekazane 2 tygodnie przed terminem debaty wychowawcom wszystkich klas oraz dyrektorom szkół podstawowych z naszego rejonu (SP 173 i SP 353) wraz z zaproszeniem dla ich przedstawicieli.

Zadaniem wychowawców było przekazanie uczniom tych wszystkich informacji oraz wybór 4?osobowych zespołów, z których powstała główna grupa dyskutantów. Uczniowie ci zajęli później miejsca na dole hali sportowej i czynnie brali udział w dyskusji. Pozostali - obserwatorzy wypełnili trybuny i również mogli poprosić o głos.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy obecni na 5 i 6 godzinie lekcyjnej uczniowie i ich nauczyciele oraz zaproszeni goście, czyli delegacje uczniów ze szkół podstawowych. Według obliczeń obecnych było 510 uczniów i 34 nauczycieli (w tym dyrekcja szkoły).

 

Komisja Wnioskowa pracowała uważnie i owocnie. Wygenerowane zostały następujące wnioski:

 • Dyskusja przebiegała w sposób żywiołowy, dało się wyczuć zaangażowanie uczniów;
 • Wywiązywała się gorąca wymiana poglądów nt. cyfrowej tożsamości;
 • Uczniowie bardzo często odwoływali się do przykładów z życia codziennego i własnych doświadczeń;
 • W miarę dyskusji, rosło zainteresowanie tematem i zaangażowanie zgromadzonych;
 • Jeden z uczniów wypowiedział frazę ?Kozak w necie, słabiak w świecie?, co wywołało rozbawienie ogółu, zarówno u nauczycieli, jak i uczniów;
 • Poruszenie spowodowało również oskarżenie o hipokryzję jednego z mówców, przez jego koleżankę;
 • Dyskusja wykazała, że niektórzy z naszych uczniów mają obszerną wiedzę dotyczącą Internetu i zagrożeń w nim czyhających.

Wniosek końcowy:

Dyskusja zostawiła po sobie pewien niedosyt, uczniowie, mimo uciekającego czasu nadal chcieli zabierać głos na przedstawione pytania. Spotkanie wykazało, że debata nie została zorganizowana bezcelowo, gimnazjaliści czuli potrzebę rozmowy na ten temat.