Programy edukacyne

 

 

W Gimnazjum 119 oprócz projektów szkolnych realizujemy również programy edukacyjne pozaszkolne, o zasiegu wojewódzkim i ogólnopolskim.