"Twoje dane, Twoja sprawa". Giodo dzieciom - 2016/17 - informacje o realizacji programu

Logo-Programu-GIODOW październiku 2016 r.  zgłosiliśmy udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane - twoja sprawa". Szczegóły dotyczące programu - na stronie GIODO.

W czasie trwania programu realizujemy różne inicjatywy związane z tematyką ochrony danych osobowych i prawa do prywatności każdego człowieka.

 

Inicjatywy, które zostały zrealizowane:

 

3. Lekcje informatyki

Na lekcjach informatyki w klasach I został zrealizowany temat: „Kto chce Twoje dane osobowe”, a klasach II „Ochrona danych osobowych”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, pracując w grupach i dyskutując. Swoje wypowiedzi i hasła ozdobili stosownymi grafikami, które wykonali stosując aplikacje internetowe. Lekcje odbyły się w 22 grupach.

 

2. Lekcje wychowawcze

Na godzinach wychowawczych nauczyciele wychowawcy zrealizowali temat: - „Kim jesteśmy w rzeczywistości i w cyfrowym świecie?” Dyskutowano o rzeczywistej i cyfrowej tożsamości, wizerunku człowieka w cyfrowej przestrzeni oraz zaletach i wadach korzystania z Internetu, a w szczególności z serwisów społecznościowych. Lekcje odbyły się w 16 klasach.

 

1. Akcja informacyjna

W związku obchodami Dnia Ochrony Danych Osobowych w przestrzeni rekreacyjnej szkoły zostały zamieszczone informacje na temat tego wydarzenia oraz o GIODO.