Bezterminowe przedłużenie certyfikatu ?Wars i Sawa?

certyfikat 126 października 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik  odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA  szkołom  wspierającym uzdolnionych.

 

Zgodnie z procedurą  szkoła po 3 latach od uzyskania Certyfikatu może ubiegać się o jego przedłużenie na czas nieokreślony, przedkładając odpowiedni wniosek, stanowiący wyciąg z przeprowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Gimnazjum 119 złożyło taki wniosek i otrzymało bezterminowy certyfikat z ?gwiazdką?, który przyznawany jest placówkom ocenionym jednomyślnie  na najwyższym poziomie.

Więcej informacji na stronie WCIES