Patron

10 listopada 2004 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Gimnazjum nr 119 w Warszawie.
Szkoła otrzymała imię na mocy uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy.
Oto fragment tej ustawy:

 

Uchwała Nr XXXVIII/894/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 30 września 2004 roku w sprawie nadania imienia

Gimnazjum nr 119 w Warszawie, ul. Klimatyczna 1

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), na wniosek Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się imię Marszałka Józefa Piłsudskiego Gimnazjum nr 119

w Warszawie, ul. Klimatyczna 1.

JPilsudskiJÓZEF PIŁSUDSKI

  • Urodził się w 1867 r. w niezamożnej rodzinie ziemiańskiej o starych tradycjach niepodległościowych. Dzieciństwo spędził na Wileńszczyźnie.
  • Od 1886 r. studiował medycynę w Charkowie i prowadził działalność rewolucyjną i niepodległościową wśród studentów.
  • W 1887 r, w związku z udziałem starszego brata w zamachu na cara Aleksandra III został aresztowany.

Czytaj więcej...