Zajęcia w szkole odbywają się w pracowniach przedmiotowych, które znajdują się na parterze, na piętrze oraz w hali sportowej gimnazjum.

PARTER

pracownie przedmiotowe

 

nr sali

 

PIĘTRO

pracownie przedmiotowe

 

nr sali 

 Pracownia muzyczna

4

 

 Pracownia komputerowa

104

 Pracownia historyczna

6

 

 Pracownia biologiczna

105

 Pracownia plastyczna

7

 

 Pracownia chemiczna

110

 Pracownia geograficzna

9

 

 Pracownia fizyczna

111

 Pracownia historyczna

10

 

 Pracownia językowa

113

 Pracownia polonistyczna

11

 

 Pracownia matematyczna

114

 Pracownia matematyczna

12

 

 Pracownia językowa

115

 Pracownia polonistyczna

13

 

 Pracownia językowa

116

 Pracownia matematyczna

16

 

 Pracownia językowa

117

 Pracownia polonistyczna

17

 

 Pracownia historyczna

207

 Pracownia językowa

18

 

 

 

 Pracownia polonistyczna

19

 

 

 

 Pracownia językowa

46

 

 

 

 Pracownia matematyczna

49