Osiągnięcia

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2011 - 2017

 

Egzamin
w roku szkolnym

Wynik w skali staninowej*

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Język polski

Historia i Wos

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

         2016/17 bardzo wysoki bardzo wysoki bardzo wysoki           bardzo wysoki
         2015/16  bardzo wysoki bardzo wysoki   bardzo wysoki           bardzo wysoki 

2014/15

bardzo wysoki

bardzo wysoki

bardzo wysoki

bardzo wysoki

2013/14

bardzo wysoki

bardzo wysoki 

bardzo wysoki 

bardzo wysoki 

2012/13

bardzo wysoki

bardzo wysoki

bardzo wysoki

bardzo wysoki

2011/12

bardzo wysoki

bardzo wysoki

wyżej średni

bardzo wysoki

 

*Skala staninowa (wynik): bardzo niski, niski, niżej średniej, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy.