Ważne terminy

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

Ważne terminy w roku szkolnym 2016/17:

 

1 września 2016 r. - rozpoczęcie roku szkolnego

14 - 16 września 2016 r. - wyjazd integracyjny klas pierwszych

13 października 2016 r. - Święto Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I

10 listopada 2016 r. - Święto Szkoły - projekt edukacyjny

11 listopada 2016 r. - dzień wolny od zajęć (Święto Niepodległości)

22 grudnia 2016 r. - Jasełka

23 - 31 grudnia 2016 r. - zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2017 r. - dzień wolny od zajęć (Trzech Króli)

9 lutego 2017 r. - bal karnawałowy

13 - 26 lutego 2017 r. - ferie zimowe

21 marca 2017 r. - 1 dzień wiosny - projekt edukacyjny

13 - 18 kwietnia 2017 r. - wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia 2017 r. - egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

20 kwietnia 2017 r. - egzamin gimnazjalny - część mat-przyrod.

21 kwietnia 2017 r. - egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny

28 kwietnia 2017 r. - obchody Święta Konstytucji 3 Maja

1 maja 2017 r. - dzień wolny od zajęć (Mięzynarodowe Święto Pracy)

3 maja 2017 r. - dzień wolny od zajęć (Święto Konstytucji 3 Maja)

1 czerwca 2017 r. - Festiwal Nauki

8 czerwca 2017 r. - bal gimnazjalny

15 czerwca 2017 r. - dzień wolny od zajęć (Boże Ciało)

22 czerwca 2017 r. - zakończenie roku szkolnego klas III

23 czerwca 2017 r. - zakończenie roku szkolnego

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r. - wakacje

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi:

 

14 października 2016 r. - szkoła zapewnia opiekę

31 października 2016 r. - szkoła zapewnia opiekę

2 maja 2017 r. - szkoła zapewnia opiekę

16 czerwca 2017 r. - szkoła zapewnia opiekę

 

Spotkania z rodzicami (zawsze wtorek godz. 18.30):

 

 6 września 2016 r. - zebranie obowiązkowe - rodzice uczniów kl. I

 13 września 2016 r. - zebranie obowiązkowe - rodzice uczniów kl. I i kl. II

(informacja o obowiązującym prawie szkolnym i wymaganiach edukacyjnych)

 18 października 2016 r. - dzień otwarty

 22 listopada 2016 r. - dzień otwarty

 13 grudnia 2016 r. - zebranie obowiązkowe (inform. o ocenach przewidyw.)

 17 stycznia 2017 r. - zebranie obowiązkowe (wywiadówka)

 21 marca 2017 r. - dzień otwarty oraz obowiązkowe zebranie rodziców uczniów kl. III

 23 maja 2017 r. - zebranie obowiązkowe (inform. o ocenach przewidywanych)