Tradycje

Tradycje szkoły

Podczas roku szkolnego oprócz nauki mamy też różne uroczystości:

 

  • Święto Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych,
  • 11 listopada - Rocznica Odzyskania Niepodległości, Święto szkoły
  • Andrzejki,
  • Mikołajki,
  • Wigilia,
  • Bal Karnawałowy,
  • Walentynki,
  • Święto Wiosny,
  • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  • Festiwal Nauki.

 

Szkolną codzienność urozmaicają nam dyskoteki, ogniska, wycieczki, rajdy.