Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Informacje dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie Biura Edukacji w Warszawie:

 

edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

 

Harmonogram rekrutacji

  

Elektroniczny Nabór - szkoły ponadgimnazjalne:

 

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Na stronie Biura Edukacji znajdują się informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkonych oraz do klas I szkół podstawowych:

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

 

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawa:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents

 

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa:

 

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents

 

Dokumenty wewnętrzne:

 

Podanie o przyjęcie do SP 385

Zgłoszenie ucznia do świetlicy