1 marca 2016 r. w naszym gimnazjum gościliśmy Rzecznika Praw Dziecka - Pana Marka Michalaka.

Wizyta została zorganizowana z inicjatywy Rady Rodziców Gimnazjum nr 119.

Nasi uczniowie byli bardzo aktywni, zadawali wiele pytań o prawa dziecka, ale również bardzo interesowali się pracą rzecznika. Świadczą o tym reprtaże uczennic klas III.

pdf button Jednak jeszczee z nas dzieci - Julia Sosińska

pdf button Co wiemy o naszych prawach - Sonia Święchowicz

pdf button Reportaż ze spotkania z RPD - Magdalena Strzyczkowska

O przebiegu i szczegółach spotkania została również zamieszczona relacja na stronie rzecznika:

 

brpd.gov.pl/aktualnosci/o-prawach-dziecka-z-warszawskimi-gimnazjalistami

Jubileuszowe refleksje z Gimnazjum 119

Z dużą radością wkroczyliśmy w bieżący rok szkolny, bowiem jest to czas radosnychjubileuszy. W roku 2014/15 obchodzimy 15 rocznicę istnienia i 10 rocznicę nadania nam imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

15 lat to może jeszcze wiek niezbyt dostojny, ale bardzo ciekawy. Wiedzą o tym nasi uczniowie i ich rodzice ? trzecioklasiści są bowiem rówieśnikami swojej szkoły.

 

Mamy nadzieję, że pozytywnie wpisujemy się w krajobraz dzielnicy Wesoła, pracowicie wypełniając przyjętą Misję Szkoły zakładającą, że nasze Gimnazjum niegdyś nr 3 w Wesołej, a  obecnie nr 119 w Warszawie, to nowoczesna placówka oświatowa o wysokim poziomie kształcenia i wychowania młodzieży, pełniąca rolę centrum edukacyjnego, kulturalnego i sportowego dla lokalnej społeczności.

Pierwsi nauczyciele i uczniowie pamiętają trudne początki, kiedy to jako kilkuoddziałowa szkółka korzystaliśmy z gościny SP nr 173 mieszczącej się przy Trakcie Brzeskim.

 

Przeprowadzka do jednoskrzydłowego budynku przy ul. Klimatycznej; otwarcie najnowocześniejszego wówczas na Mazowszu boiska do piłki nożnej; rozbudowa szkoły o aulę, stołówkę, przestrzeń rekreacyjną, sale językowe, pracownię informatyczną i bibliotekę; wreszcie wyposażenie szkoły w kompleks boisk i imponującą halę sportową z profesjonalnym zapleczem oraz pomieszczenia świetlicy TPD to kolejne kamienie milowe na drodze do stworzenia w pełni nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu oświatowego na miarę XXI w. Ukoronowaniem tych działań było wyposażenie wszystkich pracowni w sprzęt multimedialny i uruchomienie dziennika elektronicznego ułatwiającego bieżący kontakt rodziców z nauczycielami.

Czytaj więcej...