Wykaz konkursów szkolnych

2 - Konkurs Poezji Angielskiej - listopad 2015

 

Konkurs Poezji Angielskiej

 

Wykaz wierszy na konkurs poezji - listopad 2015

 

KONKURS RECYTACJI  POEZJI ANGIELSKIEJ


I. Cele konkursu:

 1. Zainteresowanie literaturą angielską i anglojęzyczną młodzieży
 2. Upowszechnianie literatury anglojęzycznej zarówno klasycznej jak i współczesnej.
 3. Przypominanie doskonałych tłumaczeń z języka angielskiego.
 4. Podnoszenie kultury słowa młodzieży.
 5. Promocja i pomoc utalentowanej językowo i artystycznie młodzieży szkolnej.
 6. Stwarzanie warunków do poczucia bliskości z literaturą i kulturą angielską i anglojęzyczną.

 II. Regulamin:

 1. Co najmniej miesiąc przed terminem konkursu uczniowie otrzymują od nauczycieli wybór wierszy.
 2. Do wyboru jest pięć wierszy, z których należy wybrać jeden i nauczyć się go na pamięć.
 3. Uczestnicy konkursu pojedynczo wchodzą na salę i przed dwuosobową komisją recytują wybrany przez siebie utwór.
 4. W trakcie recytacji nie wolno patrzeć w tekst utworu.
 5. Przy ocenie pod uwagę brane są następujące aspekty:
 • stopień
 • interpretacja (0 -5 pkt)
 • wymowa (0 -5 pkt)

III. Nagrody:

Uczniowie za poszczególne wyniki otrzymują oceny. Dodatkowo, laureaci konkursu otrzymają dyplomy. Wyniki konkursu będą wywieszane w przeciągu tygodnia na tablicy ogłoszeń. W przypadku bardzo wyrównanego poziomu możliwa jest dogrywka, a jej zasady ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Udział w konkursie traktowany jest jako praca dodatkowa na ocenę celującą na koniec danego semestru.

 

IV. Termin: 25.11.2015 r. - 2 i 3 lekcja