Wymiana językowa - ogólne informacje o projekcie

Od 2009 roku nasza szkoła prowadzi wymianę młodzieży z Miejskim Gimnazjum w Schleiden w Niemczech. W ciągu 5 lat w projekcie tym uczestniczyło już 180 uczniów z obu krajów. Liczba chętnych z roku na rok rośnie: pierwsza grupa liczyła 28 osób ? po 14 z Polski i z Niemiec, w ostatnim projekcie uczestniczyło 26 polskich uczniów i 27 niemieckich.

Głównym celem polsko-niemieckiej wymiany młodzieży jest wzajemne poznanie, nawiązanie przyjaźni oraz pokonanie uprzedzeń i barier językowych.

logo pnwm

 Szczególny nacisk kładziemy na:

 

  • Poznanie zwyczajów, tradycji i kultury obu krajów
  • Wzajemne poznanie życia codziennego rówieśników dzięki wspólnemu zamieszkaniu
  • Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów
  • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie międzynarodowej oraz doskonalenie znajomości językowych
  • Planowanie wspólnych działań oraz uczenie się rozwiązywania problemów
  • Rozwijanie umiejętności aktorskich i artystycznych poprzez udział w przedstawieniach teatralnych oraz wcielenie się w rolę przewodnika po własnym mieście
  • Wymianę doświadczeń kulturowych.

Wymiana dzieli się na dwa 7-dniowe etapy: w maju przyjmujemy gości z Niemiec, a we wrześniu jedziemy z rewizytą do Schleiden. Program opracowywany jest przez nauczycieli oraz konsultowany z  uczniami, ich rodzicami i opiekunami z Niemiec. We wszystkich punktach programu uczestniczą zarówno polscy uczniowie jak i ich niemieccy partnerzy.

W Polsce uczestnicy projektu mieli już okazję zwiedzić Warszawę (Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Łazienki, Stare Miasto), Kraków, Toruń, Kazimierz Dolny, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Żelazową Wolę, a w Niemczech ? Kolonię, Aachen, Bonn, Frankfurt, Zulpich, Monschau. Największą atrakcją w Warszawie był całodniowy pobyt w Centrum Nauki Kopernik, a w Niemczech zabawa w Parku Rozrywki ?Fantasialand?. Dużą popularnością cieszą się również gry terenowe, ogniska i wspólne spotkania w szkole. Bardzo pozytywnie na wzajemne poznanie wpływa realizacja wspólnych projektów, w czasie których uczniowie pracują w grupach lub parach polsko-niemieckich. Następuje wówczas intensywne komunikowanie się po angielsku i niemiecku.

 

Po zakończeniu projektu odbywa się ewaluacja, która służy do ustalenia, w jakim stopniu zostały zrealizowane wyznaczone cele. Ocena pozwala dokonać analizy działań zarówno przez uczniów polskich jak i niemieckich.Uczestnicy wymiany szkolnej przygotowują również podsumowanie projektu w postaci:

 

  • prezentacji multimedialnej
  • plakatów i kroniki wydarzeń
  • zdjęć, gazetki oraz krótkiej inscenizacji

Pozytywnie na temat wymiany wypowiadają się uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły, którzy w niej bezpośrednio nie uczestniczą, lecz mają możliwość kontaktowania się z gośćmi z Niemiec w czasie ich pobytu w gimnazjum Informacje o współpracy z naszym partnerem z Niemiec przedstawiamy również prasie lokalnej, która okazuje duże zainteresowanie naszym przedsięwzięciem.

Dzięki dofinansowaniu projektu wymiany przez międzynarodową organizację Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie koszt całego przedsięwzięcia nie jest bardzo wysoki, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnym.


Opracowanie - Krystyna Szlejzer